Brygg smakligt vin hemma – smidigt och enkelt

I mer än 30 år har Gert Strand AB ägnat sig åt hembryggning och erbjuder ett brett sortiment med produkter som underlättar för samtliga som brygger eget hemma. Företaget har enorma kunskaper om vad som leder till utmärkt vinbryggning och erbjuder vinsatser som har oerhört hög kvalitet. Kvaliteten är densamma som den etablerade vinindustrin får ta del av då flertal av Gert Strand AB:s produkter går dit.

Hur har vinodlingen och vinframställningen sett ut genom historien då? De äldsta spåren är från ca 5000 fKr och har upptäckts i Persien, eller nuvarande Iran. Vinkonsten spred sig i första hand därpå till de grekiska öarna och därpå vidare till södra Frankrike och Italien. Slutligen förknippades samtliga områden inom Romariket med vinkonsten och när storhetstiden var över levde kunskaperna om vin vidare fram till nutid och har givetvis också spridits till resten av världen.

Hur går den traditionella vinframställningen till? Det är bra att förstå den processen med tanke på att hemmabryggningen av vin i stora drag är en likvärdig procedur men så klart förenklad samt anpassad.

Vin i den traditionella bemärkelsen får enbart kallas vin om det framställs av vindruvor. Det enligt EU:s definition. Således framställs alltså vin ur saften från pressade vindruvor. Gröna, gulvita eller blå druvor används till vitt vin och svartblå, blåröda eller blå druvor används åt rött vin. Det finns oerhört många speciella skilda processer av vinframställning, vilket beror på alla olika vindistrikt runt om i världen.

I en krossningsmaskin krossas vindruvorna alternativt genom den mer klassiska metoden då druvorna trampas av människor. På en del mindre anläggningar är fortfarande trampning populär.

Stjälkarna från druvorna måste avlägsnas under pressningen, och när vitt vin framställs är det viktigt att också avlägsna skalet på druvorna. För att röda druvor inte ska bibringa vitt vin är man tvungen att avlägsna skalen. Svaveloxid tillsätts för att komma åt till exempel vildjäst, bakterier samt andra oönskade mikroorganismer. Efter pressningen har man en must som sedan samlas upp i jästankar i rostfritt stål, cement, trätunnor alternativt ekfat. Vidare sker olika jäsningsprocesser.

Den som aldrig förr bryggt vin i hemmet kan med fördel inhandla en vinsats. Resultaten blir mestadels goda och instruktionerna som följer med vinsatsen tenderar att vara enkla att följa. Men den som möjligen har bryggt några vinsatser kanske vill prova med olika bär, frukter och juicer. På så vis lär man sig egna recept. Men se till att planera vinsatserna noggrant för att få vinet i rätt smakriktning redan från inledningen.

Man vet aldrig riktigt på förhand exakt hur ett vin kommer smaka eftersom varje vinsats tenderar att erhålla olik karaktär, stundtals påtagliga men oftast särdeles marginella. Variationer tenderar att nästan alltid uppkomma, vilket bland annat beror på skiftande temperaturer, mognad av frukter o.s.v. Att plocka bär under sommaren och hösten är en mycket bra förberedelse för sina vinsatser. Bären torkas och förvaras svalt och mörkt till dess de ska användas.

Det är oerhört viktigt att hålla en hög hygienisk nivå. Det är rentav en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med vinframställningen. Vinmäsken är nämligen sensibel för föroreningar av varierande slag.

Om hygienen är en betydande faktor så är vattnet minst lika relevant. Det får inte ha några bismaker och ska vara ordentligt fräscht. För att vara otvetydig på att vattnet är riktigt fräscht kan man rena det med hjälp av aktivt kol. Det är en utmärkt naturlig produkt som kan användas på nytt. Därtill fungerar det till att dessutom rena alkohol. Aktivt kol absorberar oönskade ämnen i både vätskor samt gaser. Emellanåt lyckas nämligen inte vanlig filtrering separera vissa ämnen.

Aktivt kol finns i formerna pulverkol, granulerat kol och högtryckspressat format kol. Reningsförmågan beror på den sort av kol som används, dess porstruktur samt yta i kvadratmeter per gram. Vanligast är att nyttja pulverkol för att slamma upp vätskan eller att filtrera vätskan genom granulerat aktivt kol. Reningen bör äga rum i rumsvärme och man bör undvika rening i köld med tanke på att det i värsta fall inte fungerar alls.

Det krävs inte fullt så mycket och avancerad utrustning som det gör inom den traditionella vinindustrin för att brygga sitt eget vin. Det krävs en brygghink på ca 30 liter som har ett vattenlås placerat i gummit på hinklocket. Ur vattenlåset släpps den koldioxid som bildas under jäsningen ut. Är hinken för liten kommer det inte finnas svängrum för det skum som kan bildas under de första dagarna av jäsningen. Och i en mindre hink kommer mäsken pysa ut igenom hinkens vattenlås.

I brygghinken sker förjäsningen. När man brygger vin hemma gör man vanligtvis en förjäsning före en lite längre jäsning. Varför jäsning? Den huvudsakliga anledningen är att få upp alkoholhalten.

Bra jäst påverkar bryggning mer än man kan ana. Gert Strand AB har vinjäst i sortimentetet som jäser extremt rent. Den bidrar till en högre alkoholhalt än normalt tack vare att den utgörs av näringsämnen och innehåller mindre socker vilket resulterar i snabbare jäsning.

Att det finns skilda sorters jäster beror på att en del är mer lämpade för fruktigare viner medan andra är mer lämpade för att åstadkomma en högre alkoholhalt. För att upptäcka skillnader är ett gott råd att testa olika jäster till samma vinsats.

Vidare i processen krävs en ytterligare större hink som i detta sammanhang kallas för jäshink. Det ska nämligen förekomma en omtappning vilket äger rum med hjälp av en sughävert. Vinet tappas från ena hinken till den andra.

Det krävs dessutom en oechslemätare som är till för att mäta upp sockerhalten i musten. Till den behövs ett mätglas så stort att oechslemätare får plats. En tillräcklig storlek brukar vara 100 ml. Stundtals ger olika extraktämnen från frukter och bär utslag på flytvikten, vilket man får ha i åtanke när man mäter sockerhalten. En provtagning med oechslemätaren förutsätter att man mäter upp ca tre deciliter vin i ett litermått för att sedan fylla upp mätglaset till 100 ml där oechslemätaren sänks ner för att läsa av värdet. För noggrant in alla data i en bryggjournal för att lättare kunna följa processen.

När vinet jäser kan det förekomma besvärande mängder kolsyra som påverkar mätvärdet negativt. Överdriven kolsyra medför vanligtvis inkorrekt densitet på provet. Då kan man vispa lite i litermåttet och på så sätt få undan den största mängden av kolsyran.Övriga faktorer som påverkar densiteten är rester av frukter eller bär. Ifall samtliga förutsättningar är uppfyllda kommer några månaders lagring leda till ett smakligt vin fritt från konstiga bismaker

När man använt hinkar och kärl ska de sköljas ut noga, och det bästa är att nyttja rengöringsmedel som är oparfymerade. På så sätt riskerar man inte att dofter sitter kvar till nästa bryggning. Lägg skopor, mätglas, oechslemätaren m.m. på ett fat när vinet ska provsmakas. Placera locket till hinken rättvänd på en skål så att föroreningar inte når den sida som befinner sig inåt i hinken.

Be the first to comment

Leave a Reply