Förberedelser för att brygga vin hemma

Hemmaframställning av vin är en bok som noggrant förklarar hur vinberedning går till. Författaren till boken, Kjeld Erlandsen betonar bland annat vikten av god planering inför vinbryggningen. Det är viktigt att ta förberedelserna med stort allvar. Det gäller såväl nybörjare som de med längre erfarenhet av vinbryggning. Varje bryggsats är nämligen unik och slarvas det med någonting så kan det ibland påverka slutresultatet avsevärt.

Först och främst bör man bringa struktur i processen genom att skriva ner allt som behövs fram till färdig produkt. Gör en förteckning över alltsammans som ska köpas. På så vis får man en klar översikt och eliminerar risken att undgå något väsentligt. Kontrollera dessutom att den utrustning som ska användas är fräsch och att den självklart funkar.

Att vara bra förberedd kan bespara dig många felaktigheter under processens gång, och dessutom undgår du att möjligen mista humöret på vägen. Läs för den skull noga alla bruksanvisningar (ifall så finnes) för varje enskilt område. Att läsa bruksanvisningar efter bryggning är ju inte optimalt, om än bättre att inte läsa alls med tanke på att det kan förenkla inför kommande bryggning.

Att föra någon typ av bryggjournal är att föredra. Alltsammans som tillsätts bör noteras. Tänk ifall du exempelvis lyckas brygga drömmarnas vin som du så gärna vill brygga på nytt, men som du inte minns hur du gjorde. Detsamma gäller för odugligt vin. Vad gick snett i processen? Med hjälp av en bryggjournal kan du lätt spåra moment och tänka om inför kommande bryggning.

Be the first to comment

Leave a Reply