Hembryggning av vin

I Gert Strand AB:s sortiment finns mängder av produkter som är lämpade till alla som brygger eget vin. Företaget har enorma kunskaper om vad som leder till utomordentlig vinbryggning och erbjuder vinsatser med oerhört god kvalitet. Kvaliteten är densamma som den etablerade vinindustrin får ta del av då massa av Gert Strand AB:s produkter går dit.

Hur har vinodlingen och vinframställningen sett ut igenom historien då? De äldsta spåren är från ca 5000 fKr och har upptäckts i Persien, eller nuvarande Iran. Vinkonsten spred sig i första hand därefter till de grekiska öarna och efteråt vidare till södra Frankrike och Italien. Slutligen förknippades alla områden inom Romariket med vinkonsten och när storhetstiden var över levde kunskaperna om vin vidare fram till nutid och har självklart även spridits till resten av världen.

Hur går den traditionella vinframställningen till? Det är bra att begripa den processen med tanke på att hemmabryggningen av vin i stora drag är en analog process men så klart förenklad samt anpassad.

Vin i den traditionella bemärkelsen får enbart kallas vin ifall det framställs av vindruvor. Detta enligt EU:s definition. Följaktligen framställs alltså vin ur saften från pressade vindruvor. Gröna, gulvita eller blå druvor används till vitt vin och svartblå, blåröda eller blå druvor används till rött vin. Det finns oerhört många speciella skilda processer av vinframställning, vilket beror på alla olika vindistrikt runt om i världen.

I en krossningsmaskin krossas vindruvorna eller genom den mer klassiska metoden då druvorna trampas av människor. På en del mindre anläggningar är ännu trampning aktuell.

Stjälkarna från druvorna måste avlägsnas under pressningen, och när vitt vin framställs är det angeläget att dessutom avlägsna skalet på druvorna. För att röda druvor ej ska medföra vitt vin är man tvungen att ta bort skalen. Svaveloxid tillsätts för att komma åt till exempel vildjäst, bakterier samt andra oönskade mikroorganismer. Efter pressningen har man en must som sedan samlas upp i jästankar i rostfritt stål, cement, trätunnor eller ekfat. Vidare sker skilda jäsningsprocesser.

Den som aldrig förr bryggt vin i hemmet kan med fördel köpa en vinsats. Resultaten blir mestadels goda och instruktionerna som följer med vinsatsen brukar vara enkla att följa. Men den som kanske har bryggt några vinsatser kanske vill experimentera med olika bär, frukter och juicer. På så sätt lär man sig egna recept. Men se till att planlägga vinsatserna noggrant för att få vinet i rätt smakriktning redan från inledningen.

Man vet aldrig riktigt på förhand exakt hur ett vin kommer smaka eftersom var vinsats brukar erhålla olik prägel, stundtals påtagliga men oftast ytterst marginella. Variationer tenderar att nästan jämt bli till, vilket bland annat beror på olika temperaturer, mognad av frukter o.s.v. Att plocka bär under sommaren och hösten är en mycket bra förberedelse för sina vinsatser. Bären torkas och förvaras svalt och mörkt till dess de ska användas.

Det är oerhört viktigt att hålla en hög hygienisk nivå. Det är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för att nå målet med vinframställningen. Vinmäsken är nämligen känslig för föroreningar av varierande slag.

Ifall hygienen är en angelägen faktor så är vattnet minst lika betydelsefullt. Det får inte ha några bismaker och tvingas vara ordentligt rent. För att vara säker på att vattnet är riktigt rent kan man rena det med aktivt kol. Det är en mycket bra naturlig produkt som kan användas på nytt. Därjämte funkar det till att dessutom rena alkohol. Aktivt kol absorberar oönskade ämnen i både vätskor och gaser. Då och då lyckas nämligen inte vanlig filtrering avskilja vissa ämnen.

Aktivt kol finns i formerna pulverkol, granulerat kol samt högtryckspressat format kol. Reningsförmågan beror på den variant av kol som används, dess porstruktur samt area i kvadratmeter per gram. Vanligast är att använda pulverkol för att slamma upp vätskan eller att filtrera vätskan genom granulerat aktivt kol. Reningen ska äga rum i rumsvärme och man ska undvika rening i köld eftersom det i värsta fall inte fungerar alls.

Det krävs inte fullt så mycket och avancerad utrustning som det gör inom den traditionella vinindustrin för att brygga sitt eget vin. Det krävs en brygghink på ca 30 liter som har ett vattenlås placerat i gummit på hinklocket. Ur vattenlåset släpps den koldioxid som bildas under jäsningen ut. Är hinken för liten kommer det inte existera svängrum för det skum som kan bildas under de första dagarna av jäsningen. Och i en mindre hink kommer mäsken pysa ut via hinkens vattenlås.

I brygghinken sker förjäsningen. När man brygger vin hemma gör man oftast en förjäsning innan en lite längre jäsning. Varför jäsning? Den huvudsakliga anledningen är att få upp alkoholhalten.

Bra jäst påverkar bryggning mer än man kan anta. Gert Strand AB har vinjäst i sortimentetet som jäser extremt rent. Den bidrar till en högre alkoholhalt än vanligt tack vare att den innehåller näringsämnen och består av mindre socker vilket resulterar i snabbare jäsning.

Att det finns olika sorters jäster beror på att en del är mer lämpade för fruktigare viner medan andra är mer lämpade för att uppnå en högre alkoholhalt. För att påträffa skillnader är ett gott råd att testa varierande jäster till samma vinsats.

Vidare under processen krävs en ännu större hink som i detta sammanhang kallas för jäshink. Det ska nämligen förekomma en omtappning vilket äger rum med hjälp av en sughävert. Vinet tappas från ena hinken till den andra.

Det krävs dessutom en oechslemätare som är till för att dosera sockerhalten i musten. Till den krävs ett mätglas så stort att oechslemätare får plats. En tillräcklig storlek brukar vara 100 ml. Då och då ger olika extraktämnen från frukter och bär utslag på flytvikten, vilket man får beakta när man mäter sockerhalten. En provtagning med oechslemätaren förutsätter att man mäter upp ungefär tre deciliter vin i ett litermått för att sedan fylla upp mätglaset till 100 ml där oechslemätaren sänks ner för att läsa av värdet. För noggrant in alla uppgifter i en bryggjournal för att lättare kunna följa processen.

När vinet jäser kan det förekomma besvärande mängder kolsyra som påverkar mätvärdet negativt. Överdriven kolsyra innebär vanligtvis inkorrekt densitet på provet. Då kan man vispa lite i litermåttet och på så sätt få bort den största mängden av kolsyran.Övriga faktorer som påverkar densiteten är rester av frukter eller bär. Ifall samtliga förutsättningar är uppfyllda kommer några månaders lagring leda till ett gott vin fritt från konstiga bismaker

När man använt hinkar och kärl ska de sköljas ut noggrant, och det bästa är att använda rengöringsmedel som är oparfymerade. På så sätt riskerar man inte att dofter sitter kvar till kommande bryggning. Lägg skopor, mätglas, oechslemätaren m.m. på ett fat när vinet ska provsmakas. Placera locket till hinken rättvänd på en skål så att föroreningar inte når den sida som befinner sig inåt i hinken.

Be the first to comment

Leave a Reply