Hemmagjort vin

För att vin ska få kallas vin måste det enligt EU:s definitioner framställas på pressade vindruvor. Men det är beteckningar som är föreliggande inom den etablerade massindustrin av vin. Faktum är att man kan ägna sig åt i grunden samma arbetsgång men använda sig av andra bär som inte är vindruvor, och vi kallar det ändå vin. Frånsett vinframställning på diverse bär är det också vanligt förekommande att man brygger vin på varierande frukter eller juicekoncentrat av olika slag.

Vinframställning hemma är en fängslande arbetsgång att följa. I fall då man inte brygger utifrån en komplett vinsats så har man möjlighet att välja vilka bär eller frukter som vinet ska bestå av. Under sommaren och hösten är det alldeles perfekt att plocka bär till en kommande egengjord vinsats. Låt bären förvaras i kyla och mörker till dess det är dags.

Viktigt i det initiala skedet av bryggning är att se till att ha ren utrustning och även fräscht vatten. Orenheter, föroreningar eller övrigt i vattnet medför bismaker och kan i värsta fall fördärva vinet helt å hållet. Det är därför en bra idé att använda aktivt kol för att förädla vattnet som ska användas till bryggningen.

Aktivt kol förekommer i formerna pulverkol, granulerat kol eller högtryckspressat format kol. Vilken rengöringsförmåga det blir beror fullständigt på kolets kvalitet, dess area i kvadratmeter per gram och porstruktur. Effektivt är att filtrera vattnet genom granulerat aktivt kol alternativt att tillämpa pulverkol för att slamma upp det. Låt reningen förekomma i rumstemperatur.

För att komma igång med själva bryggningen när planering och rengöring är färdigt, så behövs en brygghink på ungefär 30 liter. Den måste ha ett vattenlås som ska vara placerat vid gummit på hinklocket. Det brukar blidas skum under jäsningen de första dagarna och är hinken för liten så kommer mäsk pysa via vattenlåset.

Senare i processen när den så kallade förjäsningen är klar så ska vinet tappas om. Då krävs en större jäshink. För att tappa över vinet från ena hinken till den andra så är det nödvändigt med en sughävert. En annan oerhört viktig del av utrustningen är en oechslemätare som är till för att mäta upp sockerhalten i musten. Även ett mätglas är nödvändigt som är stort nog att oechslemätaren ryms. En lagom storlek på mätglaset brukar vara 100 ml.

Det är inte alltid endast sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Beroende på vilka bär alternativt frukter som används så påverkar dess olika mängder extraktämnen utslaget. Det är angeläget att ha det i åtanke under bryggningens gång.

Mellan varven är det nödvändigt att ta prover av vinet. Det bästa är att mäta upp ca tre deciliter vin i ett litermått. Ta mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml och sänk därnäst ned oechslemätaren för att därefter läsa av värdet. Glöm inte bort att anteckna alla data och gärna föra en noga och utförlig bryggjournal. Det är angeläget att följa utvecklingen av processen för att inte i slutändan bli förvånad. Ta därför givetvis även smakprov och låt vinet smakas av länge i munnen.

I slutskedet av processen får vinet stå i jäskärlet i ca 2-4 veckor, vilket beror på vilken jäst som används, sockerhalt m.m. Tappa om vinet och filtrera på nytt när jäsningen är färdig.

Be the first to comment

Leave a Reply