Upplev processen att brygga eget vin

Hemmabryggning av vin har blivit allt mer populärt allt därför att vinsatser samt redskap blivit bättre. Den som önskar framställa smakligt vin utan att behöva fundera på vilka specifika ingredienser som krävs kan med fördel handla färdiga vinsatser. Det finns en hel uppsjö av vinsatser på marknaden och antalet växer. Gert Strand AB är en etablerad återförsäljare av produkter som har med vinframställning att göra. Företaget säljer olika vinsatser med olika smakuppsättningar.

Följer man bara utförligt de instruktioner som medföljer vinsatserna så är det svårt att misslyckas med sitt vin. Men den som är aningen mer rutinerad och har bryggt vin själv förut kan experimentera lite mer. Att göra vin på egna bär och frukter brukar vara någonting som flera föredrar även om riktigt vin faktiskt ska innehålla vindruvor enligt EUs definitioner.

Bär kan plockas långt innan de ska användas. Se bara till att förvara de dunkelt och svalt. Som ett första led i vinprocessen så ska bärsaften pressas ur och blandas med förslagsvis 10 liter vatten. Det är oerhört betydelsefullt att vattnet är ordentligt fräscht. Gert Strand AB saluför aktivt kol som är perfekt för att förädla vatten. Det är effektivt att sila vattnet genom granulerat aktivt kol alternativt att använda pulverkol åt att slamma upp det. Reningen ska förekomma i rumsvärme. Kolets kvalitet avgör rengöringsförmågan. Några av dessa kvalitetsaspekter är kolets porstruktur samt dess area i kvadratmeter per gram.

När bären är pressade har det bildats en vinmust som ska föras över till en jäshink i en process som kallas förjäsning. Den bör ha ett vattenlås med placering vid gummit på hinklocket. Det brukar nämligen bildas skum de första dagarna av jäsningen och ifall hinken inte är nog stor så kommer mäsk pysa ut genom vattenlåset.

Efter förjäsningen ska vinet tappas om. För det krävs en rymligare jäshink, och för att underlätta tappningen från en hink till en annan så är det en god idé att nyttja en så kallad sughävert. En annan central utrustning är en oechslemätare som används åt att mäta upp sockerhalten i musten. Ett mätglas som rymmer 100 ml, stort nog att oechslemätaren ryms, är ett enastående redskap som underlättar bryggningen.

När man mäter med oechslemätaren ska man ha i åtanke att det inte endast är sockerhalten som genererar utslag på flytvikten. Det beror på att varierande bär och frukter består av skilda mängder extraktämnen som påverkar utslaget.

Glöm inte att ta prover av vinet under hela processens gång. Det är nödvändigt för att manövrera bryggningen åt rätt håll. Mät upp ca tre deciliter vin i ett litermått och ta sedan mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml för att sedan sänka ned oechslemätaren och läsa av värdet.

Det är värt för ordningens samt processens skull att noga föra in mätuppgifter i en detaljerad bryggjournal. Genom att följa utvecklingen på det sättet så reducerar man risken avsevärt att i slutändan bli förundrad över vinets smak. Var noggrann med att även smaka av vinet och låt det skänka smak länge i munnen.

I jäskärlet får vinet stå i ca 2-4 veckor, beroende på vilken jäst som använts m.m. En del tappar om vinet och filtrerar det ännu en gång när jäsningen är klar.

Be the first to comment

Leave a Reply